Zalo
Skype
0902 035 990 / 0987 905 948 / 0962 520 624
Viên trợ nghiền Merck C20 (Grinding Aid Tablet)

Viên trợ nghiền Merck C20 (Grinding Aid Tablet)

Viên trợ nghiền Merck C20 (Grinding Aid Tablet)
C20
Merck - Đức
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Viên trợ nghiền Merck C20 (Grinding Aid Tablet)

Code: C20

Hãng sản xuất: Merck - Đức 

Ứng dụng: Dùng trợ nghiền cho máy phân tích X-ray. 

Đóng gói: 5kg/ hộp

Sản phẩm liên quan