Zalo
Skype
0902 035 990 / 0987 905 948 / 0962 520 624
Viên trợ nghiền Herzog (Grinding Aid Tablet)

Viên trợ nghiền Herzog (Grinding Aid Tablet)

Viên trợ nghiền Herzog (Grinding Aid Tablet)
Herzog - Đức
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Viên trợ nghiền Herzog (Grinding Aid Tablet)

Hãng sản xuất: Herzog - Đức   

Ứng dụng: Dùng trợ nghiền cho máy phân tích X-ray.

Đóng gói: tùy thuộc vào số lượng đặt hàng

Sản phẩm liên quan