0902 035 990/ 0987 905 948

Pipet điện tử, dải 0.5– 10 ul

Pipet điện tử, dải 0.5– 10 ul
15000217777
Dlab - USA
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Pipet điện tử, dải 0.5– 10 ul

Code: 15000217777

Hãng sản xuất: Dlab - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

Bước chuyển: 01uL

Thể tích kiểm tra: 10 uL có độ chính xác ±0.10 uL/ ±1.0%

Thể tích kiểm tra: 1 uL có độ chính xác ±0.035 uL/ ±3.5%

Sản phẩm liên quan