0902 035 990/ 0987 905 948

Quang kế ngọn lửa FP640 (phân tích nguyên tố Natri và Kali)

Quang kế ngọn lửa FP640 (phân tích nguyên tố Natri và Kali)
FP640
Jingke - Trung Quốc
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Quang kế ngọn lửa FP640 (phân tích nguyên tố Natri và Kali)

Model: FP640

Hãng sản xuất: Jingke - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

Xác định hàm lượng 02 nguyên tố: kali, natri

·Hiển thị giá trị tỷ lệ kênh đôi

· Việc đọc có thể hiển thị dấu thập phân

· Hoạt động của núm

· Kích thước ngọn lửa được chọn trước

·Với thiết bị bảo vệ chống cháy nổ

·Độ lặp lại: ≤ 3%

·Thể tích hút mẫu: <6mL/phút

·Thời gian đáp ứng: <8s

Phương pháp quang phổ: bộ lọc giao thoa

Chế độ hiển thị: Màn hình LED LCD

Độ ổn định: ≤ 3% trong vòng 15 giây; ≤ 5% trong vòng 5 phút

Giới hạn phát hiện: K: ≤0,004mmol/L;Na: ≤0,008mmol/L

·Sai số tuyến tính: K: ≤0,005mmol/L;Na: ≤0,03mmol/L

·Khoảng kiểm tra: K: 0~100ug/ml; Na: 0~160ug/ml

Đặc tính truyền sáng của kính lọc quang: Kali: giá trị tuyệt đối của sai số bước sóng cực đại ≤ 7nm, Natri: giá trị tuyệt đối của sai số bước sóng cực đại ≤ 5nm

Kali: một nửa chiều rộng ≤ 15nm Natri: một nửa chiều rộng ≤ 15nm

Kali: độ truyền nền ≤0,5% Natri: độ truyền nền ≤0,5%

Sản phẩm liên quan