0902 035 990/ 0987 905 948

Máy cất đạm KDN-04 (gồm máy cất đạm và bộ phá mẫu 04 vị trí)

Máy cất đạm KDN-04 (gồm máy cất đạm và bộ phá mẫu 04 vị trí)
KDN-04
Trung Quốc
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Máy cất đạm KDN-04 (gồm máy cất đạm và bộ phá mẫu 04 vị trí)

Model: KDN-04

Xuất xứ: Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

Chế độ làm việc: phương pháp đầu vào bán tự động : nước máy và nước cất hai phương pháp đầu vào

Lượng mẫu: rắn 0,20g ~ 2,00g; bán cố định 2,00g ~ 5,00g lỏng 10,00ml ~ 25ml

Khoảng đo: 0,1mgN ~ 200mgN (miligam nitơ)

Tỷ lệ thu hồi: ≥99% (sai số tương đối, bao gồm cả quá trình phân hủy );

Tốc độ chưng cất: 5 ~ 15 phút / mẫu (theo lượng mẫu)

Tỷ lệ lặp lại: độ lệch chuẩn tương đối <± 1%

Nguồn điện: AC220V / 50Hz 

Công suất điện: 1000w

Nguồn nước: áp suất nước lớn hơn 1.5MPa; nhiệt độ nước nhỏ hơn 25 độ

Sản phẩm liên quan