0902 035 990/ 0987 905 948

Cốc đốt mẫu cho máy phân tích nhiệt lượng

Cốc đốt mẫu cho máy phân tích nhiệt lượng
Trung Quốc
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Cốc đốt mẫu cho máy phân tích nhiệt lượng

Xuất xứ: Trung Quốc

Bao gồm các loại chén với kích thước khác nhau: chén thành cao, chén thành thấp, chén miệng rộng

Sản phẩm liên quan