0902 035 990/ 0987 905 948

Thước kéo màng sơn 4 mặt Biuged BGD 206

Thước kéo màng sơn 4 mặt Biuged BGD 206
BGD 206
Biuged - Trung Quốc
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Thước kéo màng sơn 4 mặt Biuged BGD 206

Model: BGD 206

Hãng sản xuất: Biuged - Trung Quốc

Thông số kỹ thuật:

■ Chiều rộng  màng ướt: BGD 206 → 80mm ; 

■ Tổng chiều dài: BGD 206 → 100mm ; 

■ Thông tin đặt hàng   

Loại phổ quát:

BGD 206/1 :(5µm ,10µm ,15µm ,20µm ) 

BGD 206/2 :(25µm ,50µm ,75µm ,100µm ) 

BGD 206/3 :(50µm ,100µm ,150µm ,200µm ) 

BGD 206/4 :(30µm ,60µm ,90µm ,120µm ) 

BGD 206/5 :(100µm ,200µm ,300µm ,4000µm ) 

BGD 206/6 :(50µm ,75µm ,100µm ,150µm ) 

BGD 206/7 :(100µm ,150µm ,200µm ,250µm ) 

BGD 206/8 :(250µm ,500µm ,750µm ,1000µm )

Sản phẩm liên quan