0902 035 990/ 0987 905 948

Bom oxy cho máy phân tích nhiệt lượng CT5500

Bom oxy cho máy phân tích nhiệt lượng CT5500
Trung Quốc
Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Bom oxy cho máy phân tích nhiệt lượng CT5500

Xuất xứ: Trung Quốc

Dùng cho máy phân tích nhiệt lượng CT5500

Sản phẩm liên quan