Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Tủ nuôi cấy, tủ vi khí hậu, tủ bảo quản mẫu, tủ an toàn sinh học, tủ ấm lắc