Zalo
Skype
Tel: 0243 222 2956 (Mr Long)/ Mobile: 0902 035 990

Bộ lọc vi sinh, bơm chân không, màng lọc