Zalo
Skype
Tel: 0902 035 990 (Mr Long)/ 0987 905 948 (Ms Xuân)

Bộ lọc vi sinh, bơm chân không, màng lọc