0902 035 990 / 0962 520 624/ 0987 905 948

Bộ lọc vi sinh, bơm chân không, màng lọc